Presentations by Lisbeth Greve Harbo

Danmark: storreform og resultater, Type: short in-house presentation Visitors from Oppland fylkeskommune, Norge. Nordregio, 21. – 22 september 2009