Presentations by Lisa Hörnström

Flernivåstyrning och Östersjöstrategin, presentation vid möte med svenska nätverket för Östersjöstrategin, Tillväxtverket, Stockholm, 11 september 2014

Nordisk migration och utveckling av det gränsregionala samarbetet i Norden, presentation på De svenska "Delaktig i Finland"-projektens slutseminarium, Helsingfors, 17 juni 2013

What is multi-level governance all about?, presentation at policy-research workshop on multi-level governance in the implementation of the EU Strategy for the Baltic Sea Region, Stockholm, 10th June 2013.

Urbaniseringen och den framtida demografiska utvecklingen i olika delar av Sverige, presentation för Framtidskommissionen tillsatt av den svenska regeringen, Rosenbad, 8 november 2012

Att sätta sin region i ett sammanhang, presentation med Johanna Roto vid Lärprojekt om den demografiska utmaningen, RegLab, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 31 oktober-1 november 2012

Gränsöverskridande samarbete och nordiskt mervärde, presentation för Region Västerbotten, Umeå, 26 oktober 2012

Gränsöverskridande samarbete och nordiskt mervärde, Nationellt forum, Näringsdepartementet, 21 september 2012

How to answer to demographic vulnerabilities?, presentation with Johanna Roto at B7 islands organisation board meeting, Visby, Sweden, 1st July 2012

Demografiska utmaningar för nordiska regioner och kommuner, presentation at "Tylösandsveckan", forum for local civil servants in Halmstad, Sweden, 30th May 2012

Policy för regional utveckling – en nordisk jämförelse, presentation at study visit to Nordregio by Aust-Agder county council, Norway, 10th of May 2012

Politik och policy för regional utveckling – en nordisk jämförelse, visit to Nordregio by policy-makers from Ukraine (arranged by Sveriges Kommuner och Landsting), 9th May 2012

Gränsöverskridande samarbete som element I EU:s sammanhållningspolitik, presentation på konferensen "Regioner 2012" arrangerad av Karlstad universitet, 1-2 februari 2012.

'Redistributive regionalism' – the Nordic experience of regionalization, presentation at the Seventh International Congress of Arctic Social Sciences, Akureyri, Iceland, 22-June 26 2011

Cross-border cooperation – the Nordic way, Workshop on "Twin Cities and Border Identities", Narva-Jõesuu, Estonia, November 20-21, 2010, organised by Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Peipsi CTC), Tartu University and Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Regionalt ansvar och statlig styrning i mild förening, Norrbottens läns landstings seminarieserie "Morgonrock", Stadshotellet, Luleå, 1 oktober 2010