White Paper on Nordic Sustainable Cities

Nordregio takes part in a project of Nordic Sustainable Cities which sheds light one of the biggest global challenges - rapid urbanization. 

This White paper will form the basis of the Nordic Built Cities branding and storytelling effort. It should include 1) a core narrative, with 2) key elements and 3) illustrative examples. The white paper should be of high analytical quality, evidence based, systematic and rigours, and include international comparisons and benchmarking. 

 

More information in Danish:

Med dette statsministerinitiativ Nordic Sustainable Cities byder Norden samlet ind med løsninger på en af verdens mest presserende udfordringer: Den hastige globale urbanisering. De nordiske lande har helt særlige spidskompetencer, når det gælder avancerede løsninger inden for bæredygtige, attraktive og smarte byer. Baggrunden for disse kompetencer er en kombination af høj velstand i de nordiske lande, en meget stærk tradition for byggeri/konstruktioner af høj kvalitet, en udbredt miljøbevidsthed samt åbenhed og borgerinddragelse i planlægningsprocessen. Formålet med statsministerinitiativet er at demonstrere og eksportere nordiske systemløsninger inden for bæredygtige byer og byudvikling, som svar på globale udfordringer forbundet med urbanisering. I FNs Agenda 2030 er byerne identificeret som en særlig vigtig brik i målsætningen om en bæredygtig verden. Nordic Sustainable Cities levere direkte det nordiske svar på målsætning nummer 11 i FNs udviklingsmål: At gøre byer og bebyggelser inkluderende, sikre, fleksible og bæredygtige. Byerne spiller endvidere en vigtig rolle i stort set alle udviklingsmålene da en stor og stigende andel af verdens befolkning og dermed forbrug er centreret i byerne.