Workshop 4 - Väestökehityksen haasteet

Lahti, Finland 5 kesäkuuta 2012

Inspiroivaa keskustelua ja pohjoismaista kokemusten vaihtoa väestökehityksen haasteista, tulevaisuuden työvoimatarpeesta ja alueellisesta vetovoimaisuudesta.

Monet pohjoismaiset alueet ja kunnat kohtaavat lähivuosina suuria haasteita työikäisten määrän vähetessä ja väestön ikääntyessä. Pätevistä työntekijöistä tulee pula. Väestökehitys ja sen seuraukset ovat ajankohtaisia aiheita ja tarve erilaisten strategioiden esiintuomiselle ja erilaisten kokemusten vaihdon foorumien luomiselle on suuri.

Valottaakseen demografian haasteita kunta- ja aluetason toimijoille, Nordregio järjestää keväällä 2012 sarjan workshopeja eri Pohjoismaissa. Yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja organisaatioiden kanssa järjestettävät workshopit toimivat kokemusten vaihdon foorumeina pohjoismaisten alueiden ja kuntien välillä. Suomen workshop järjestetään Lahdessa 5.6.2012.

Tulevaisuuden väestökehitys vaikuttaa palvelutarjontaan, infrastruktuuriin, elatussuhteeseen, asumiseen ja talouskehitykseen. Nordregio kokoaa käsikirjaa väestökehityksen haasteista Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiantona. Käsikirja kuvaa väestökehitystä eri Pohjoismaissa ja antaa esimerkkejä erilaisista väestökehityksen haasteita käsittelevistä strategioista ja projekteista.

Ilmoittautuminen viimeistään 22.5.2012 osoitteessa https://www.tem.fi/vaestokehityksenhaasteet. Ilmoita nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, osallistutko molempiin päiviin ja iltaohjelmaan 5.6. sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.

Kutsu sekä ohjelma

Johanna Roto

GIS/Cartography Coordinator

Liisa Perjo

Research Fellow

Lisa Hörnström

Senior Research Fellow