Småskalig landsbygdsturism i de nordiska länderna

– Från fragmentisering till samverkan och destination

Rica Victoria Hotel, Lillehammer, Norge 20-21 September 2012

Den nordiska arbetsgruppen Framtidens Landsbygder bjuder tillsammans med Kommunalogregionaldepartement i Norge in till ett tvådagarsseminarium om småskalig landsbygdsturism med fokus på destinationsutveckling.

Nordiska Ministerrådets Ämbetsmannakommitté för regionalpolitik (ÄK-R) har bildat arbetsgruppen Framtidens landsbygder. Arbetsgruppens arbete syftar till att ska skapa erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling om landsbygdens i de nordiska länderna, där ett tema område är småskalig turism i landsbygder.

Ett prioriterat utvecklingsområde inom arbetsgruppen är småskalig turism i landsbygdsområden i Norden och nu planerar arbetsgruppen ett seminarium med syftet är att stimulera till kunskapsutveckling och samarbete mellan olika turismaktörer i de Nordiska länderna.

Under de två seminariedagarna bjuds det på inspel från nordiska forskare och presentationer från regionala och lokala aktörer från de nordiska länderna. Presentationerna och diskussionerna under workshopen kommer fokusera på följande teman och frågeställningar:

Destinationsutveckling – Hur samverka mellan företag och samhälle för att skapa ett attraktivt besöksmål?

Kompetensutveckling – Hur skapa förutsättningar för en god kompetensförsörjning?

Helårsverksamhet – Hur skapa förutsättningar för en lönsam verksamhet under hela året?

I samband med workshopen kommer även deltagarna få möjlighet att besöka ett lokalt turismföretag.

Anmälan sker senast den 7 September 2012 till christian.fredricsson@nordregio.se. Ange namn, organisation, och e-post. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet deltagare är begränsat. Invänta därför bekräftelse på din anmälan innan du gör eventuella bokningar.

Ladda ner inbjudan och program